De vzw "Gebrevetteerde Hofleveranciers van België"

De vzw werd opgericht met de steun van het Koninklijk Paleis op 1 september 1988. Ze heeft twee belangrijke opdrachten: het verdedigen en promoten van de titel.

Uittreksel van de statuten van de vzw (Art. 4 'Voorwerp', punt 1.):

"De vereniging heeft tot doel:

Sinds haar oprichting heeft de vereniging zich ten volle en onvoorwaardelijk ingezet om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Verdediging van de titel

Aanvankelijk hielp de vzw het Koninklijk Paleis om uit te maken welke leveranciers zich nog konden beroepen op de titel "Gebrevetteerde Hofleveranciers" en dus op de lijst mochten staan. Er werden 92 bedrijven en vaklui weerhouden. Deze werden tijdens de eerste persconferentie van de vzw op 15 februari 1990 bekendgemaakt door de Intendant van de Civiele Lijst van de Koning.

Sindsdien blijft de vzw erop toezien dat haar leden correct gebruikmaken van het brevet, conform de toekenningsvoorwaarden en het vertrouwen van Z.M. de Koning waardig.

Promotie van de titel

De vzw kwijt zich nauwgezet van haar taak om de leden-Hofleveranciers te verenigen. Ze doet dit door hun diversiteit - qua activiteiten en bedrijfsgrootte - eerder als troef dan als moeilijkheid te benaderen. De communicatie-inspanningen die de vzw sinds 1990 levert via pers en andere media dragen ertoe bij dat de betekenis en de intrinsieke waarde van de titel bij een zo ruim mogelijk publiek bekendheid krijgen. Deze bekendheid staat in schril contrast met de vroegere situatie toen het brevet zo "vertrouwelijk" werd behandeld dat het publiek er nagenoeg niet meer op de hoogte van was.