Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Toekenning van het brevet

a. Procedure voor toekenning

b. Voorwaarden voor toekenning

c. Titularis van het brevet

De titel van "Gebrevetteerd Hofleverancier van België" wordt toegekend door uitreiking van een brevet:

De aangeduide personen aanvaarden de verantwoordelijkheden die aan de toekenning van het brevet verbonden zijn. De aanvaarding wordt vastgelegd in een schriftelijke verbintenis, ondertekend door de betrokken personen.

d. Geldigheid van het brevet

e. Termijnen

Het onderzoek van de nieuwe aanvragen en van de brevetten die sinds 5 jaar werden uitgereikt, gebeurt jaarlijks. De beslissing wordt meegedeeld in de loop van de eerste helft van november. Een geactualiseerde lijst van de erkende Gebrevetteerde Hofleveranciers zal jaarlijks tegen 15 november gepubliceerd worden.

Hoofdstuk 2. Voorrechten

a. Het brevet geeft de titularis geen recht op een monopolie, noch op de continuïteit van de leveringen.

b. Het recht om de titel van "Gebrevetteerd Hofleverancier van België" te mogen voeren wordt verworven door de uitreiking van een brevet. Het is kosteloos, het behoort niet toe aan de titularis, noch aan de onderneming en moet naar de Civiele Lijst teruggestuurd worden wanneer het ingetrokken wordt. Het mag niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Intendant van de Civiele Lijst.

c. Aan de titel "Gebrevetteerd Hofleverancier van België" is voor de titularis het recht verbonden om de afbeelding van het Koninklijk Wapen te gebruiken, onder de volgende voorwaarden.

Hoofdstuk 3. Regels inzake deontologie

a. Algemeen principe

Als algemeen principe geldt dat men over de relaties met de Koninklijke Familie en het Hof gereserveerd moet zijn en een absolute discretie in acht moet nemen.

b. De titularis zal in elk geval vermijden:

c. De titularis stuurt best elke vraag van de media over het brevet door naar de vzw De Gebrevetteerde Hofleveranciers van België. Het is ook belangrijk dat hij beroep doet op de vzw voor advies over elke deontologische kwestie.

d. De titularis zal er ook over waken dat hij niet enkel het Paleis, maar zonder uitzondering al zijn klanten van de goede kwaliteit van zijn diensten laat genieten.

Hoofdstuk 4. De vereniging van de Gebrevetteerde Hofleveranciers van België.

a. De vzw De Gebrevetteerde Hofleveranciers van België werd opgericht in 1988. Ze verenigt op ideale wijze alle Titularissen (of Gemachtigde Titularissen) van het brevet.

b. Ze heeft tot doel:

c. Een titularis is niet verplicht lid te worden van de vereniging. Alle titularissen, dus ook zij die geen lid zijn, moeten zich wel bij de vereniging laten registreren volgens de procedures eigen aan de vzw.

d. De vzw is het gemachtigde communicatiekanaal tussen de titularissen en het Koningshuis en moet daarom ook beschouwd worden als gemachtigd adviesorgaan.

e. De Intendant van de Civiele Lijst zal beroep doen op de vzw voor elke materie waarvoor hij haar advies nodig acht, vooral bij het onderzoek van nieuwe kandidaturen of naar aanleiding van de vijfjaarlijkse herzieningen.

f. De vzw is voor de titularissen, al of niet lid ervan, het geëigende orgaan tot wie ze zich kunnen richten voor elk probleem betreffende de rechten en de regels verbonden aan het brevet.