Geschiedenis

1833 - De titel "Hofleverancier" verschijnt voor het eerst in het Algemeen Rijksarchief, amper 3 jaar na de onafhankelijkheid van België. Een onderscheiding "bestemd om een handelaar, een vakman of een onderneming te belonen voor leveringen aan het Hof, gekenmerkt door degelijkheid en regelmaat".

1935 - Er worden nauwkeurige toekenningsvoorwaarden bepaald.

1988 - De vereniging zonder winstoogmerk "Gebrevetteerde Hofleveranciers van België" wordt opgericht, met als belangrijkste doel het beschermen van de titel tegen talrijke misbruiken.

1990 - Na uitvoerig onderzoek legt de Intendant van de Civiele Lijst het aantal "Gebrevetteerde Hofleveranciers van België" vast op 92. Hij maakt dit bekend tijdens de eerste persconferentie die de vzw op 15 februari organiseert.

1993 - Z.M. Koning Boudewijn overlijdt op 31 juli in Motril, Spanje. Zoals bepaald in de toekenningsvoorwaarden vervalt elk brevet van "Gebrevetteerde Hofleverancier van België" en wordt het ter beschikking gesteld van de Civiele Lijst.

1994 - Op 7 december maakt de Intendant van de Civiele Lijst de leveranciers bekend waaraan Z.M. Koning Albert II de titel van "Gebrevetteerd Hofleverancier van België" verleent. Voor het eerst in de geschiedenis van de vzw worden alle houders van een brevet door HH.MM. Koning Albert II en Koningin Paola uitgenodigd op het Koninklijk Paleis om er hun brevet in ontvangst te nemen. Deze ontvangst bekrachtigt de waarde en het belang van de toegekende titel.

2000 - Het Koninklijk Paleis vaardigt nieuwe toekenningsvoorwaarden uit die vandaag nog steeds van toepassing zijn.

2013 - Bij de troonswisseling - die samenvalt met het 25-jarig bestaan van de vzw "Gebrevetteerde Hofleveranciers van België" - kent Z.M. de Koning 111 officiële brevetten toe. Een honderdtal bedrijven op deze lijst maakten reeds deel uit van de vorige lijst onder Z.M. Koning Albert II en blijven behouden. De eerste lijst Gebrevetteerde Hofleveranciers van het nieuwe Koningschap ontvingen individueel hun brevet uit handen van H.M. de Koningin op het Koninklijk Kasteel te Laken.

2020 - Z.M. de Koning benoemt drie nieuwe titularissen.