Een uitzonderlijke titel

Niet iedereen kan zomaar "Gebrevetteerde Hofleverancier van België" worden. Een kandidaat die deze onderscheiding wil krijgen moet reeds regelmatig leveringen uitvoeren aan het Koninklijk Paleis en daarbij ook een aanvraag indienen bij de Intendant van de Civiele Lijst van de Koning. Deze aanvraag wordt zorgvuldig onderzocht, meer bepaald of de kandidaat aan alle toekenningsvoorwaarden voldoet.

Het brevet wordt kosteloos toegekend en geeft het recht om het Koninklijk Wapen te voeren op commerciële documenten, uitstalramen, verpakkingen of bedrijfsvoertuigen. Bij het Koninklijk Wapen moet altijd "Gebrevetteerde Hofleverancier van België" vermeld staan. Het Koninklijk Wapen mag op geen enkele wijze gebruikt worden als fabrieksmerk.

Het brevet geeft de titularis geen recht op een monopolie, noch op continuïteit van de leveringen van producten of diensten. Het brevet wordt overigens weer ingetrokken bij een troonswisseling, het overlijden van de titularis, de overdracht, stopzetting of liquidatie van het bedrijf, een wijziging van het maatschappelijk doel of de naamswijziging van het bedrijf, en in geval van een faillissement of concordaat.

In samenwerking met het Koninklijk Paleis zet de vzw "Gebrevetteerde Hofleveranciers van België" zich in om haar leden te promoten en ziet ze erop toe dat de titel nooit ongestraft wordt misbruikt.

De lijst van titularissen is niet beperkend. Ze evolueert en wordt in alle domeinen aangevuld volgens de behoeften van het Hof en de nieuwe aanvragen.